خانه / عکس‌نوشت / هم‌نشینی

هم‌نشینی

گاهی باید فارغ بود از آنچه در جامعه‌ی بزرگ هستی. باید هم‌نشین شوی با کودکان و فرزندان، در یک خلوت خودمانی، هم‌نشین شوی با جامعه‌ی کوچک خانواده.

همه‌ی کِیف‌ش به همین‌هاست.

هم‌نشینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.