خانه / عکس‌های من

عکس‌های من

عکس‌های من در خبرگزاری تسنیم/ از آذر نود و دو برای خبرگزاری تسنیم عکاسی می‌کنم.

عکس‌های من در خبرگزاری فارس/ ازفروردین تا شهریور نود و دو عکاس فارس بودم.

عکس‌های من در خبرگزاری مهر / از تیر هشتاد و نه تا پایان نود و یک عکاس مهر بودم.

عکس‌های من در خبرگزاری برنا / از اردیبهشت هشتاد و هشت تا خرداد هشتاد و نه عکاس برنا بودم. آخر آذر ماه هشتاد و هشت نسخه‌ی جدید سایت برنا به روی خط رفت، اما متأسفانه همه‌ی مطالب و گزارش‌های سایت قدیم از جمله همه‌ی  گزارش‌های تصویری ماقبل من پاک شد و رفت. اگر درست خاطرم باشد، آذر سال هشتاد و نه هم دوباره همه‌ی سایت پاک شد و همه‌چیز را از نو بنانهادند. خبرگزاری‌های وزینی داریم. آرشیو را پاک می‌کنند و تمام!