خانه / عکس‌های من

عکس‌های من

عکس‌های من در خبرگزاری میزان / از بهمن ۹۵ برای خبرگزاری میزان عکاسی می‌کنم.

عکس‌های من در خبرگزاری تسنیم / از آذر ۹۲ تا مهر ۹۳ عکاس تسنیم بودم.

عکس‌های من در خبرگزاری فارس / ازفروردین تا شهریور ۹۲ عکاس فارس بودم.

عکس‌های من در خبرگزاری مهر / از تیر ۸۹ تا پایان ۹۱ عکاس مهر بودم.

عکس‌های من در خبرگزاری برنا / از اردیبهشت ۸۸ تا خرداد ۸۹ عکاس برنا بودم. آخر آذر ماه هشتاد و هشت نسخه‌ی جدید سایت برنا به روی خط رفت، اما متأسفانه همه‌ی مطالب و گزارش‌های سایت قدیم از جمله همه‌ی  گزارش‌های تصویری ماقبل من پاک شد و رفت. اگر درست خاطرم باشد، آذر سال هشتاد و نه هم دوباره همه‌ی سایت پاک شد و همه‌چیز را از نو بنانهادند. خبرگزاری‌های وزینی داریم. آرشیو را پاک می‌کنند و تمام!